top of page

כפר הנוער בן-שמן

כשהגעתי ארצה נשלחתי לבית הספר החקלאי בן שמן, ושם יצרתי את פסלי הראשונים מאבני גיר.

בן כיתתי היה שמעון פרס, לימים נשיא המדינה‏

bottom of page