top of page

שימושים בטכניקות עבודה שונות

 

יצירתה של מיכלסון אקלקטית ומתאפיינת בחיפוש מתמיד אחר שיטות עבודה חדשות וחומרים מעניינים. היא משתמשת באבן טבעית ומלאכותית, עץ, חומרים פלסטיים ומתכות, בעזרתם היא יוצרת בטכניקות מגוונות ומעניינות, פסלים, פסיפסים, תבליטים, רישומים, קולאז'ים וציורי שמן

bottom of page