פסל הזעקה האילמת
פסל הזעקה האילמת

פסל הזעקה האילמת
פסל הזעקה האילמת

1/7

פסל הזעקה האילמת

 

לזכר הוריי, אחי ומשפחתי שנספו בשואה. 
 
נמצא ביד ושם, ירושלים