top of page

יצירות מתקופות מוקדמות

 

יצירותי נעות מן המופשט אל הריאליסטי, עם אלמנטים פיגוורטיביים. אני משתמשת בסוגים שונים של חומרים, עץ, אבן יצוקה, אמייל, סלעי בזלת ו...

bottom of page