top of page

פסל אהבה - "הפסל האדום"

 

בבוקרו של יום 24 ביוני 2012 הובא לידיעתי כי יצירתי פסל "אהבה" אדום,שהוצב בשנת 1977 במצפה הגלעד, נותץ והושחת.

 

לאחר שוידאתי את גודל ההרס, פניתי למחלקת האחזקה בעירית ערד,עובדיה המסורים סייעו לפרק ולהעביר את הפסל לביתי.

 

כשנה לאחר הארוע, התארגנה קבוצה בפייסבוק לקראת חג האהבה, ושחזרו את הנשיקה במקום הפסל.

 

עתה, בעזרת מתנדבים, נמצא הפסל בתהליך שיפוץ ובסיומו יוצב במקומו - במצפה הגלעד, להנאת תושבי ומבקרי העיר

bottom of page