top of page

14 סיפרי שירה פירסמה מיכלסון במהלך השנים

 

"גינת חיי" הנו הספר הראשון של מיכלסון בו נתקבצו שירים רבים  מ"המגרה".מאז ספרי שירה רבים יצאו לאור ובכולם בא לידי בטוי כישרונה להביע במילים חוויות, רגשות,הגיגים ומחשבות, טעימות בהמשך...

bottom of page