top of page

יצירותי

 

מיכלסון אומרת כי יצירותיה הן " חלקיקי חיים וחוויות כפי שאני רואה אותן".אכן בפסול,ציור ושירה באים לידי ביטוי רגשות  אהבה אם, אהבת החיים,אהבת האדם, אהבת הטבע והחי, אהבת היופי והאסטתיקה ואהבת המולדת.רבות מעבודותיה של מיכלסון מוצבות ברחבי העיר ערד כמו גם ב"יד ושם" בירושלים,בשדה בוקר,במשכן נשיאי ישראל, ביד לבנים בתל אביב ועוד

bottom of page